• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Ojrzeń

 

L.P.NAZWA ORGANIZACJIADRES
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniuul. Ciechanowska 52, 06-456 Ojrzeń
2. Ochotnicza Straż Pożarna w KraszewieKraszewo 46, 06-456 Ojrzeń
3.Ochotnicza Straż Pożarna w MłockuMłock 40a, 06-456 Ojrzeń
4.Klub Sportowy "Tęcza Ojrzeń"Ojrzeń
5.Związek Emerytów i RencistówOjrzeń
6.Związek KombatantówOjrzeń
7.Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w MłockuMłock 40a, 06-456 Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.