Projekt edukacyjny

zamowienia_publiczne

GMINA OJRZEŃ PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU

pn. „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”-
projekt edukacyjny dla szkół

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X .  ”Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1           ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałanie 10.1.1  ”Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Mazowsza przy wykorzystaniu potencjału rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli w Gminie Ojrzeń.

Czas realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro Projektu: Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń pokój nr 1, tel. : 23-671-83-20, fax: 23-671-83-10

Informacje w ramach projektu:
Zamówienia publiczne w ramach projektu

Materiały i dokumenty do pobrania w ramach otwartej licencji, wytworzone podczas realizacji projektu:

ZDJĘCIA informatyka – zajęcia rozwijające GRUPA IV SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA informatyka – zajęcia wyrównujące GRUPA XI SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA koło szachowe – zajęcia rozwijające GR VI SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA zajęcia interdyscyplinarne GRUPA XV SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA przyroda – zajęcia wyrównujące GR XIII, XIV SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA przyroda – zajęcia rozwijające GRUPA V SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA zajęcia społeczne GR XXVI SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA zajęcia społeczne GRUPA XXI, XXIXcd SP OJRZEŃ

ZDJĘCIA ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE Z MATEMATYKI GRUPA VIII SP W OJRZENIU

ZDJĘCIA ZAJĘCIA SPOŁECZNE GRUPA XX SP W OJRZENIU

Scenariusz zajęć społecznych GRUPA XXVII SP OJRZEŃ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SPOŁECZNYCH GRUPA XX SP w Ojrzeniu

scenariusz zajęć społecznych gr XXIX SP OJRZEŃ

scenariusz zajęć rozwijających z przyrody grupa V SP w Ojrzeniu

scenariusz zajęć rozwijających – język angielski TELC GRUPA II SP OJRZEŃ

Scenariusz zajęć logopedycznych GRUPA XVIII, XIX SP OJRZEŃ

SCENARIUSZ ZAJ WYR Z INFORMATYKI grupa XI SP w Ojrzeniu

Scenariusz matematyka – zajęcia wyrównujące GRUPA VII SP OJRZEŃ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCYCH Z MATEMATYKI GRUPA VIII SP w Ojrzeniu

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z INFORMATYKI grupa IV SP w Ojrzeniu

Prezentacja Zwiastuny Wiosny GRUPA IV SP OJRZEŃ

Prezentacja Wiosna GRUPA IV SP OJRZEŃ

Lesson plan grupa I SP w Ojrzeniu

Karta wielkanocna GRUPA XI SP OJRZEŃ

Karta świąteczna GRUPA XI SP OJRZEŃ

Harmonogram zbiorczy SP Ojrzeń aktualizacja 30 V

Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Układ okresowy pierwiastków chemicznych żródłem wiedzy dla chemika

zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna – Gimnazjum Kraszewo

BAJKA

DORADZTWO ZAWODOWE – temperament

DORADZTWO ZAWODOWE SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE 2

DORADZTWO ZAWODOWE SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE 4

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM ZAJĘĆ

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE ZAJĘCIA UNIJNE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – SZKOŁA PODSTAWOWA – GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE

ciepło właściwe – ZS Kraszewo

koszt energia – ZS Kraszewo

Praca i moc – ZS Kraszewo

ruch jednostajny – ZS Kraszewo

ruch-przyspieszony – ZS Kraszewo

wahadlo – ZS Kraszewo

wykresy – ZS Kraszewo

Zajęcia z fizyki – ZS Kraszewo

Zajęcia z informatyki z programowaniem – ZS Kraszewo

język angielski – ZS Kraszewo

zdjęcia język angielski – ZS Kraszewo

SCENARIUSZ ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH – ZS Kraszewo

Zajęcia z logopedii – ZS Kraszewo

Zajęcia z przyrody – ZS Kraszewo

zdjęcia Zajęcia wyrównujące z matematyki – ZS Kraszewo

zajęcia interdysyplinarne – ZS Kraszewo

zajęcia interdysyplinarne – ZS Kraszewo

Jesteśmy dobrymi kolegami – ZS Kraszewo

Mamy uczucia i akceptujemy uczucia innych – ZS Kraszewo.

Zajęcia społeczne – scenariusze – ZS Kraszewo

zdjęcia Zajęcia społeczne – ZS Kraszewo

Informatyka z programowaniem – SP Młock

Konspekt Biologia – ZS Młock

Konspekty zajęć społecznych – ZS Młock

Prezentacja 'Przyjaźń’ –  inf z programowaniem – ZS Młock

Scenariusz lekcji – język niemiecki – zaj rozwijające – SP Młock

Scenariusz zajęć geografia – ZS Młock

Scenariusz zajęć matematyki – Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie – ZS Młock

Scenariusz zajęć matematyki – Z procentami za pan brat – ZS Młock

Scenariusz zajęć społecznych 1 – ZS Młock

Scenariusz zajęć społecznych w klasie III – ZS Młock

Scenariusz zajęć społęcznych 2 – ZS Młock

Scenariusze zajęć społecznych – ZS Młock

Zajęcia społeczne – ZS Młock

Zdjęcia z projektu – Zespół Szkół w Młocku

Harmonogram zbiorczy zajęć –  SP Ojrzeń

Harmonogram zajęć –  SP Młock

Harmonogram zajęć –  SP Kraszewo

Harmonogram zajęć –  Gimnazjum Młock

Harmonogram zajęć – Gimnazjum Kraszewo

ZDJĘCIA zajęcia rozwijające z matematyki grupa III SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXI, XXIX SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXII SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXIV SP Ojrzeń

Scenariusz zajęć społecznych grupa XXIV SP Ojrzeń

scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych grupa XVII SP Ojrzeń

scenariusz zajęć rozwijających z matematyki grupa III SP Ojrzeń

scenariusz zajęć społecznych grupa XXI SP Ojrzeń

Scenariusz zajęć społecznych grupa XXII SP Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.