• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Użyteczne adresy

Starostwo Powiatowe  w  Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23 672 34 85, faks 0 23 672 29 45   Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23 672 91 02, faks 0 23 673 61 2  

Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1
tel. 0 23 672 31 79, faks 0 23 672 68 26

Urząd Miasta Ciechanów
06-400  Ciechanów, Pl. J Pawła II 6
tel. 0 23 672 32 41 do 4, faks 0 23 672 29 63

Urząd Miasta i Gminy  Glinojeck
06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
tel. 0 23 674 01 11, tel./faks 0 23 674 00 17

Urząd Gminy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
tel. 0 23 672 26 46

Urząd Gminy Gołymin  Ośrodek
06-420 Gołymin  Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska
tel. 0 23 671 60 20

Urząd Gminy Grudusk
06- 460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
tel. 0 23 671 50 12

Urząd Gminy Ojrzeń
06-456 Ojrzeń
tel0 23 671 83 20

Urząd Gminy Opinogóra Górna
06-406 Opinogóra, ul. Krasińskiego 4
tel. 0 23 671 70 24

Urząd Gminy Regimin
06-461 Regimin
tel. 0 23 681 17 56

Urząd  Gminy  Sońsk
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska
tel. 0 23 671 30 32

Delegatura Ministra Skarbu Państwa
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23 672 23 93

Regionalna Izba  Obrachunkowa w Warszawie Z/Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23 672 02 09

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel. 0 23 674 16 18

Urząd Statystyczny w Warszawie O/Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1
tel. 0 23 672 43 81, 0 23 672 53 12

Biuro  Paszportowe
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23 672 20 60

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii
06- 400 Ciechanów, ul. Letnia 17
tel. 0 23 672 46 40

Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 27
tel. 0 23 672 38 27, faks 0 23 672 41 44

Powiatowa Komenda Policji
06-400 Ciechanów, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 47
tel. 0 23 673 11 11

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
06-400 Ciechanów, ul. Płocka 32
tel. 0 23 672 48 81

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 0 23  672 46 24

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 12
tel. 0 23 672 26 01/do 04

Powiatowy  Zarząd Dróg
06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7
tel. 0 23 672 54 14

Wojewódzki Urząd   Pracy w Warszawie, Filia  w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1
tel. 0 23 673 07 30/ 31, 0 23 672 48 45

Powiatowy  Urząd Pracy  w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sygietyńskiego 11
tel. 0 23  672 38 44

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
tel. 0 23 672 42 96

Sad  Rejonowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Mikołajczyka 5/6
tel. 0 23 672 32 81, 0 23 672 33 17

Urząd Skarbowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 58
tel. 0 23 672 35 38

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 8
tel. 0 23 672 68 11

Urząd  Celny w Ciechanowie
06- 400 Ciechanów, ul. Gostkowska 39 a
tel. 0 23 662 60 89/ 90, 91

Oddział  Celny w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Mławska 1
tel. 0 23 672 44 55/56

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B
tel. 0 23 673 24 72, 0 23 673 24 84

Zakład  Komunikacji Miejskiej
06- 400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83
tel. 0 23 672 22 16

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
06-400  Ciechanów, ul. Gostkowska 83
tel. 0 23 672 22 42

Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18
tel. 0 23 672 33 58

Zakład Energetyczny Płock, Dystrybucja Wschód Sp z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Mławska 3
tel. 0 23 683 86 03, faks 0 23 683 86 01

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14
tel. 0 23 672 52 76

Mazowiecka  Izba Gospodarcza
06-400 Ciechanów, ul. Żórawskiego 5
tel. 0 23 673 75 35

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego
06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8
tel. 0 23 672 33 71, 0 23 673 23 89

 

MEDIA  LOKALNE

Tygodnik  Ciechanowski
06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 2
www.tc.ciechanow.pl; tel. /faks 0 23 672 34 02

Katolickie Radio Diecezji Płockiej
06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 18
www.krdp.fm; tel./faks  0 23 673 44 22

Extra  Ciechanów
06-400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 12 a
tel. 0 23 672 45 73
www.06400.pl/extra-ciechanow

Portal Miasta Ciechanów
www.ciechanowonline.pl

Komentowanie jest wyłączone.