• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Rada gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Ojrzeń

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2024-2029r.

IMIĘ I NAZWISKOMIEJSCOWOŚĆFUNKCJA
Katarzyna Lidia ZimnowodzkaObrąbPrzewodnicząca Rady Gminy
Olga WyszczelskaŁebki WielkieWiceprzewodnicząca Rady Gminy
Marek GburzyńskiKraszewoRadny
Stefan GburzyńskiŻochyRadny
Adam KosewskiOsada WolaRadny
Grzegorz LejmanGostominRadny
Justyna MuczyńskaDąbrowaRadna
Łukasz NiwińskiRadziwieRadny
Ewa NurzyńskaWojtkowa WieśRadna
Grzegorz OsieckiGrabówiecRadny
Witold OstaszewskiMłockRadny
Jarosław SkórskiOjrzeńRadny
Dominik ŚlubowskiOjrzeńRadny
Maciej WłodkowskiKałkiRadny
Marzena WoźniakLuberadzRadna

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2018-2023r.

IMIĘ I NAZWISKOMIEJSCOWOŚĆFUNKCJA
Grzegorz LEJMANGostominPrzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Jan MARTCZAKKicinWiceprzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Dorota BIŃCZYCKAMłockRadny
Agata BUCZEKBronisławieRadny
Leszek FELCZYŃSKIŻochyRadny
Sławomir MIĄCZYŃSKIKownaty BoroweRadny
Justyna MUCZYŃSKADąbrowaRadny
Marek OLECHOWICZNowa WieśRadny
Elżbieta RYKOWSKAKraszewoRadny
Zbigniew SADKOWSKILuberadzRadny
Mirosław STUDZIŃSKIKałkiRadny
Dominik ŚLUBOWSKIOjrzeńRadny
Arkadiusz WRÓBLEWSKIOjrzeńRadny
Ariel ZAWADKASkarżynekRadny
Waldemar ZIMNOWODZKIObrąbRadny

SKŁADY KOMISJI RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2018-2023r.

KOMISJA REWIZYJNA
PrzewodniczącyŚlubowski Dominik
CzłonkowieRykowska Elżbieta, Studziński Mirosław, Miączyński Sławomir, Zawadka Ariel, Muczyńska Justyna, Felczyński Leszek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
PrzewodniczącyMuczyńska Justyna
CzłonkowieBuczek Agata, Wróblewski Arkadiusz, Bińczycka Danuta, Zimnowodzki Waldemar, Sadkowski Zbigniew
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU, OŚWIATY I KULTURY
PrzewodniczącyBuczek Agata
CzłonkowieRykowska Elżbieta, Bińczycka Danuta, Olechowicz Marek, Ślubowski Dominik, Wróblewski Arkadiusz, Studziński Mirosław, Martczak Jan
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PrzewodniczącyOlechowicz Marek
CzłonkowieZawadka Ariel, Felczyński Leszek, Miączyński Sławomir, Sadkowski Zbigniew, Zimnowodzki Waldemar, Lejman Grzegorz

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2014-2018r.

IMIĘ I NAZWISKOMIEJSCOWOŚĆFUNKCJA
Jacek KAŁWAObrąb
Agnieszka KĘDZIERSKALuberadz
Dariusz KUCIŃSKIKraszewo
Grzegorz LEJMANGostominPrzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Elżbieta MACIEJEWSKABronisławie
Robert MARCYSIAKMłock
Jan MARTCZAKKicin
Marek OLECHOWICZNowa Wieś
Piotr PIEKARZEWSKIOjrzeń
Mirosław STUDZIŃSKIKałki
Dominik ŚLUBOWSKIOjrzeńWiceprzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Hanna WIŚNIEWSKAKraszewo
Arkadiusz WRÓBLEWSKIOjrzeń
Ryszard WYSOCKI Ojrzeń
Marcin ZADROŻNYŻochy

SKŁADY KOMISJI RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2014-2018r.

KOMISJA REWIZYJNA
PrzewodniczącyJan Martczak
CzłonkowieArkadiusz Wróblewski, Mirosław Studziński, Hanna Wiśniewska, Ryszard Wysocki, Marek Olechowicz, Robert Marcysiak
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU, OŚWIATY I KULTURY
PrzewodniczącyHanna Wiśniewska
CzłonkowieMarek Olechowicz, Ryszard Wysocki, Mirosław Studziński, Agnieszka Kędzierska, Dominik Ślubowski, Marcin Zadrożny
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PrzewodniczącyDariusz Kuciński
CzłonkowiePiotr Piekarzewski, Jan Martczak, Jacek Kałwa, Elżbieta Maciejewska, Robert Marcysiak, Arkadiusz Wróblewski, Grzegorz Lejman

 

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2010-2014r.

IMIĘ I NAZWISKOMIEJSCOWOŚĆFUNKCJA
Jacek BILIŃSKIWola Wodzyńska
Danuta Dorota BIŃCZYCKAMłock
Agata BUCZEK
Bronisławie
Ryszard WYSOCKIOjrzeń
Janusz KUCHARSKIKałki
Dariusz KUCIŃSKIKraszewoPrzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Grzegorz LEJMANGostominWiceprzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Robert MARCYSIAKMłock
Michał NAROŻNIKZielona
Marek OLECHOWICZNowa Wieś
Sławomir SZCZEPAŃSKIŻochy
Marek ŚLUBOWSKIOjrzeń
Hanna WIŚNIEWSKAKraszewo
Arkadiusz WRÓBLEWSKIOjrzeń
Waldemar ZIMNOWODZKIObrąb

SKŁADY KOMISJI RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2010-2014r.

KOMISJA REWIZYJNA
PrzewodniczącyDorota Bińczycka
Z-ca przewodniczącegoMarek Ślubowski
CzłonkowieAgata Buczek, Hanna Wiśniewska, Arkadiusz Wróblewski, Marek Olechowicz, Waldemar Zimnowodzki
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU, OŚWIATY I KULTURY
PrzewodniczącyAgata Buczek
Z-ca przewodniczącegoDariusz Kuciński
CzłonkowieDorota Bińczycka, Hanna Wisniewska, Marek Olechowicz, Grzegorz Lejman , Jacek Biliński, Ryszard Wysocki
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PrzewodniczącyMichał Narożnik
Z-ca przewodniczącegoArkadiusz Wróblewski
CzłonkowieMarek Ślubowski, Waldemar Zimnowodzki, Sławomir Szczepański, Robert Marcysiak, Janusz Kucharski

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ – KADENCJA 2006-2010r.

IMIĘ I NAZWISKOMIEJSCOWOŚĆFUNKCJA
Jacek BILIŃSKIWola Wodzyńska
Danuta Dorota BIŃCZYCKAMłock
Jan BUDZISZEWSKIŻochy
Krystyna DELURALipówiec
Dariusz KUCIŃSKIKraszewo Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Marek OLECHOWICZNowa Wieś
Hanna OLSZEWSKAKraszewo
Andrzej Paweł MATCZAKMłock
Jan MARTCZAKKicin
Sławomir RZECZKOWSKIPrzyrowa
Krzysztof SZADKOWSKILuberadzPrzewodniczący Rady Gminy Ojrzeń
Marek ŚLUBOWSKIOjrzeńPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Arkadiusz WRÓBLEWSKIOjrzeń
Ryszard WYSOCKIOjrzeń
Zbigniew Stanisław WYSOCKIKownaty Borowe

Komentowanie jest wyłączone.