Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu

Cele operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, poprzez wykonanie nasadzeń, budowę altanki, zakup i montaż elementów małej architektury w parku podworskim w miejscowości Ojrzeń do dnia złożenia wniosku o płatność i nieodpłatne udostępnienie infrastruktury w okresie trwałości projektu

 

Planowane/przewidywane efekty operacji:

Komentowanie jest wyłączone.