Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia

 

Cele operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowej i rekreacyjno – wypoczynkowej poprzez rozbudowę w przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia.

 

Planowane/przewidywane efekty operacji:

Komentowanie jest wyłączone.