Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń

Opis operacji:


Cele operacji: Poprawa warunków życia dostępności obkiektów użyteczności publicznej i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez: rozbudowę drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, co spowoduje skrócenie dojazdu:  o ok. 1,8 km  do Zespołu Szkół w Kraszewie z Łebek Wielkich, który wynosi obecnie ok. 4,9 km; rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławie, co spowoduje skrócenie o ok. 0,5 km dojazdu do Urzędu Gminy Ojrzeń i innych instytucji w Ojrzeniu z Bronisławia, który wynosi obecnie 3,2 km; przebudowę ulicy Przedszkolnej w Ojrzeniu, obsługującą komunikacyjnie Szkołę Podstawową w Ojrzeniu, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Szkoły poprzez rozbudowę chodników o 476,7 m2.


Planowane/przewidywane efekty operacji:


Typ/nazwa operacji:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych / Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń


nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Komentowanie jest wyłączone.