Archiwum zamówień publicznych 2023

Zakup ciągnika – III postępowanie

Zakup ciągnika – ponowne postępowanie

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

Zakup ciągnika

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń

Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia (dostawa) – postępowanie ponowne

Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia (dostawa)

Modernizacja boisk ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu

Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo – Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąb

ZAPYTANIE OFERTOWE Kompleksowe wykonanie budowy studni głębinowej na SUW Kraszewo

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 r.

link do ogłoszenia w BZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 r. – wersja historyczna 6

Link do ogłoszenia w BZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 roku – wersja historyczna 5

Link do ogłoszenia w BZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 roku – wersja historyczna 4 

Link do ogłoszenia w BZP – wersja historyczna 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 roku wersja historyczna 3

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj – wersja historyczna 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 roku – wersja historyczna 2

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj – wersja historyczna 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2023 roku  – wersja historyczna 1

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj – wersja historyczna 1

 

Komentowanie jest wyłączone.