INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej w Ojrzeniu, Znak sprawy: ZPU.271.1.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

kliknij, aby pobrać dokument w formacie pdf

Ojrzeń, 01.03.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej w Ojrzeniu, Znak sprawy: ZPU.271.1.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.926.518,00 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Ozdarski, Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów 5.274.998,91 zł Zgodny z SIWZ, 30 dni Zgodny z SIWZ 30.06.2020 r. 60 miesięcy
2. EURODOM Dawid Dąbkowski Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo 5.986.161,55 zł Zgodny z SIWZ, 30 dni Zgodny z SIWZ 30.06.2020 r. 60 miesięcy
3. WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk 5.330.000,00 zł Zgodny z SIWZ, 30 dni Zgodny z SIWZ 30.06.2020 r. 60 miesięcy
4. Oferta wspólna: lider – Włod-Bud Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń, Partner: Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński, ul. Długa 4a, 05-100 Nowy Dwór mazowiecki 5.620.352,60 zł Zgodny z SIWZ, 30 dni Zgodny z SIWZ 30.06.2020 r. 60 miesięcy

 Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.