INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, Znak sprawy: ZPU.271.4.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

Ojrzeń, 12.06.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, Znak sprawy: ZPU.271.4.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 532.000,00 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń 766.132,56 zł 30 dni 140 dni od daty podpisania umowy 60 miesięcy
2 Oferta wspólna:

1.        WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń

2.        Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne Paweł Woliński ul. Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów

717.198,42 zł 30 dni 160 dni od daty podpisania umowy 60 miesięcy
3 Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki, ul. Rembielińska 8a/124, 03-343 Warszawa 783.000,01 zł 30 dni 140 dni od daty podpisania umowy 60 miesięcy
4 P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk 797.655,00 30 dni 140 dni od daty podpisania umowy 60 miesięcy

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.