Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.05.2018 r.

treść wyjaśnień w formacie pdf do pobrania

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne

Znak sprawy: ZPU.271.10.2018

 

W dniu 30 maja 2018 r., od Wykonawcy wpłynęły zapytania odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne, znak sprawy: ZPU.271.10.2018. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z póź. zm.) poniżej zamieszczona/przekazana jest treść zapytań wykonawcy, wraz z  wyjaśnieniami Zamawiającego:

ZAPYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1:

„Na planie rys 1 i 2, tj projekcie zagospodarowania terenu jest wrysowany przez projektanta jeden stolik , natomiast w opisie technicznym pokazane są dwa różne stoliki z ławkami, czy Zamawiający chce oba produkty, mimo że nie ma jednego na planie,czy jeden z tych?”

Odpowiedź na pytanie 1:

W opisie technicznym wskazano przykładowe rozwiązania, realizacja ma nastąpić zgodnie z planem zagospodarowania, czyli Zamawiający będzie wymagał jednego stolika w zestawie. Preferowany to zgodny z planem zagospodarowania, podłużny stolik z zintegrowanymi ławkami.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.