ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną. (znak: ZPU.271.1.2021)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie postanowień zapytania ofertowego zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną. (znak: ZPU.271.1.2021) – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 4: Wykonawcy: W&K SPECTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 06-461 Regimin, ul. Ignacego Mościckiego 41

 

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu oferty
1 Paweł Matera Firma Produkcyjno – Handlowa – Usługowa EPX Architektura Ogrodowa 39-205 Pustków 288 12.04.2021 r.
2 P.U. DISIGN Łukasz Kwiatkowski 07-230 Słopsk, ul. Kwiatowa 2 12.04.2021 r.
3 HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, 06-500 Mława, ul. Jasna 1A 14.04.2021 r. g. 10:10
4 W&K SPECTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 06-461 Regimin, ul. Ignacego Mościckiego 41 14.04.2021 r. g. 10:40

 

WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – WG. KRYTERIÓW OCENY

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 Paweł Matera Firma Produkcyjno – Handlowa – Usługowa EPX Architektura Ogrodowa 39-205 Pustków 288 69,88 10,00 3,33 83,21
2 P.U. DISIGN Łukasz Kwiatkowski 07-230 Słopsk, ul. Kwiatowa 2 73,60 6,00 5,00 84,60
3 HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, 06-500 Mława, ul. Jasna 1A 78,32 10,00 10,00 98,32
4 W&K SPECTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 06-461 Regimin, ul. Ignacego Mościckiego 41 80,00 10,00 10,00 100,00

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.