• Cztery zielone linie

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń  w 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń  w 2019 roku”. W dniu 06.09.2019 podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą w wysokości 20 615,00 zł, co stanowi do 70% kosztu kwalifikowanego zadania. Z tego zadania zebrano i zutylizowano 98 Mg eternitu od 38 mieszkańców naszej Gminy.

Komentowanie jest wyłączone.