• Cztery zielone linie

Dofinansowanie do wymiany kotła

W związku z planowanym przez Gminę Ojrzeń ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na realizację projektu pn. „Czyste powietrze w Gminie Ojrzeń”, wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Ojrzeń prosimy o wypełnienie „Deklaracji przystąpienia do inwestycji polegającej na wymianie źródeł ciepła(…)” i złożenie w/w deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Ojrzeń.

Bliższych informacji udziela p. Tomasz Tokarski, pok. nr 7, tel. 23 671 83 20.

Do pobrania:

  1. Wzór deklaracji w formacie pdf.
  2. Wzór deklaracji w formacie doc.

Komentowanie jest wyłączone.