• Cztery zielone linie

Komunikat dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas żniw i składowania płodów rolnych.

Komunikat Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas żniw oraz składowania płodów rolnych.

SKM_C364e23082908190

Komentowanie jest wyłączone.