• Cztery zielone linie

Komunikat Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego

W dniach od 13 sierpnia do 11 września 2015 roku

Agencja Rynku Rolnegokrowy

przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy

o charakterze de minimis w rolnictwie

w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty

opłaty za przekroczenie indywidulnych kwot mlecznych

w roku kwotowym 2014/2015

Szczegółowe informacje poniżej:

Komunikat dyrektora OT ARR w Warszawie

Wniosek – rozłożenie na raty

Komentowanie jest wyłączone.