• Cztery zielone linie

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa gm. Ojrzeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 06 i 22 listopada 2017 r. z urządzeń wodociągu zbiorowego Dąbrowa informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości chemicznej wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Dąbrowa, pozwalające na stwierdzenie jej warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi.

Aktualnie woda tłoczona ze stacji Uzdatniania Wody Dąbrowa wykazuje ponadnormatywne zawartości związków manganu, co może skutkować zwiększoną jej mętnością. Związki manganu nie są zaliczane do wskaźników powodujących zagrożenia zdrowotne dla konsumentów. Woda z ich ponadnormatywnymi zawartościami, u najbliższych odbiorców nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie SUW Dąbrowa, może natomiast stanowić uciążliwość z powodu zmian barwy oraz odczuwalnych właściwości smakowych.

Jednocześnie Gmina Ojrzeń informuje, że podjęła wszelkie możliwe działania zmierzające do wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości manganu z wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Dąbrowa.

Komentowanie jest wyłączone.