• Cztery zielone linie

Obwieszczenie PPG.6722.3.2021 z dnia 2021-10-20 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla dz. o nr ewid. 55/1, położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń

Obwieszczenie

Komentowanie jest wyłączone.