ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINACH POKRZYWNICA, OBRYTE, OJRZEŃ I POWIECIE PUŁTUSKIM

Projekt partnerski realizowany w Gminie Ojrzeń sfinalizowany

 

Na przestrzeni ostatniego roku możemy zauważyć rosnącą w imponującym tempie liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ojrzeń. Jednym z kluczowych elementów rozkwitu i zwiększonej ilości tych instalacji były przeprowadzone w tym kierunku działania przez Gminę Ojrzeń w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”

Projekt wspomagający rozwój OZE wśród mieszkańców Gminy Ojrzeń został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt został sfinalizowany w partnerstwie, w które wchodzą: Gmina Pokrzywnica, Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń i Powiat Pułtuski. Wartość projektu wyniosła 12 320 023,66 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych to 9 100 223,97 zł. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:

  • 430 instalacji kolektorów słonecznych
  • 259 instalacji fotowoltaicznych
  • instalacji pomp ciepła

W Gminie Ojrzeń zrealizowano 35 instalacji kolektorów słonecznych oraz 29 instalacji fotowoltaicznych, co przyczyni się do zwiększenia ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy.

Elementem wieńczącym działania w ramach projektu były przeprowadzane działania promocyjne wśród uczniów Szkół Podstawowych. W ramach spotkań na terenie Gminy Pokrzywnica, Obryte i Ojrzeń, zostały przedstawiane dzieciom odnawialne źródła energii zastosowane w projekcie oraz starano się przybliżyć im podstawowe zagadnienia związane z OZE. Na terenie Gminy Ojrzeń doszło do jednego z czterech odbytych spotkań i odbyło się ono w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu.

Prezentacja MAE dla uczniów z Gminy Ojrzeń

 

 

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 6 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i m. in. wójt gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki środkom z Unii Europejskiej gmina Ojrzeń w partnerstwie z gminami Pokrzywnica i Obryte oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 61 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstaną dwa rodzaje instalacji – fotowoltaiczne i solarne. U partnerów powstaną ponadto powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy

Ojrzeń powstanie 61 instalacji:

– 29 instalacji fotowoltaicznych,

– 32 instalacje solarne,

W gminie Pokrzywnica wybudowane zostaną 403 instalacje OZE, w tym:

–  184 instalacje fotowoltaiczne,

– 211 solarnych,

– 7 pomp ciepła,

– 1 kocioł na biomasę.

W  gminie Obryte powstaną 242 instalacje, z czego:

– 49 to instalacje fotowoltaiczne,

– 193 instalacje solarne.

powiecie pułtuskim wykonane zostaną 4 instalacje, w tym: 2 fotowoltaiczne i 2 solarne.

Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej.

Komentowanie jest wyłączone.