• Cztery zielone linie

Ogłoszenia Wójta Gminy Ojrzeń o przetargach

 

Wójt Gminy Ojrzeń

podaje do publicznej informacji

że w dniu 08 maja 2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27 , 06-456 Ojrzeń, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

w trybie przetargu która obejmuje nieruchomość rolną oznaczoną nr ewid. 288/8  obręb OJRZEŃ, o powierzchni 0,6729 ha.

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie  Gminy w Ojrzeniu tel. 23 671-83-20 wew. 34 lub w pokoju nr 5

 

 

 

Wójt Gminy Ojrzeń

podaje do publicznej informacji

że w dniu 08 maja 2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27 , 06-456 Ojrzeń, zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym  ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

o nr ewid.5/16  obręb KRASZEWO o powierzchni 0,1157 ha, z przeznaczeniem pod zabudowie mieszkaniową jednorodzinną.

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie  Gminy w Ojrzeniu tel. 23 671-83-20 wew. 34 lub w pokoju nr 5 .

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.