• Cztery zielone linie

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)

Od 21 lipca do 25 sierpnia 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035). Dokument wskazuje cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać Gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia..

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035) podlega konsultacjom:

1)         z mieszkańcami gminy Ojrzeń

2)         z partnerami społecznym i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Ojrzeń, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami

3)         z gminami sąsiednimi

4)         z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Konsultacje społeczne: 21 lipiec 2023 r. – 25 sierpień 2023 r.:

– pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii,

– ustne zgłaszanie uwag do projektu Strategii podczas spotkań konsultacyjnych 27.07.2023 w UG Ojrzeń,

Wnioski, uwagi do projektu prosimy zgłaszać za pomocą formularza uwag – dostępnego do pobrania pod adresem:

https://ojrzen.pl/wp-content/uploads/2023/07/formularz-uwag-strategia.docx

Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt strategii opublikowane zostało na stronie internetowej: www.ojrzen.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie zostało również opublikowane oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń.

Link do pobrania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035):

https://ojrzen.pl/wp-content/uploads/2023/07/Projekt-strategii-Ojrzen.pdf

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.