• Cztery zielone linie

Kolejna zbiórka Azbestu od mieszkańców Gminy Ojrzeń

Kolejna zbiórka Azbestu od mieszkańców Gminy Ojrzeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2020 roku –  etap III”.  Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 41 462 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Z tego działania planujemy zutylizować 105,44Mg azbestu z 42 posesji z terenu gminy Ojrzeń.  Od połowy lipca firma wyłoniona w przetarg na to zadanie rozpoczęła zbiórkę azbestu.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń o składanie wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór wniosków na działania na 2021 rok przewidziany jest do końca stycznia 2021 roku.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych

 

Komentowanie jest wyłączone.