• Cztery zielone linie

Przedłużona inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Ojrzeń

25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 (MIWOP)”. Celem programu jest polepszenie warunków życia mieszkańców Mazowsza poprzez poprawę jakości powietrza oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji uchwały antysmogowej na Mazowszu.

Gmina Ojrzeń otrzymała w ramach programu MIWOP środki finansowe na inwentaryzację źródeł ciepła. Inwentaryzację poprowadzi Mazowiecka Agencja Energetyczna. Pozyskanie informacji dotyczących rodzaju i jakości domowych źródeł ciepła na terenie naszej gminy to pierwszy etap potencjalnego otrzymania dofinansowań w zakresie wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków u zainteresowanych osób. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną proces inwentaryzacji został przedłużony.

Każdy Mieszkaniec Gminy powinien już otrzymać przesyłkę pocztową, zawierającą ankietę do wypełnienia, pismo przewodnie a także ulotkę promującą działania programu.

Wypełnienie ankiety jest możliwe:

  • w formie elektronicznej poprzez stronę mae.com.pl/miwop
  • telefonicznie pod numerem +48 510 016 047
  • wysyłając skan lub wyraźne zdjęcie ankiety na e-mail: miwop@mae.com.pl bądź MMS-em na numer +48 510 016 047
  • w formie papierowej wysyłając lub przekazując ankietę do Urzędu Gminy.

W wypadku niedostarczenie uzupełnionego formularza, ankieta będzie przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego podczas wizyty domowej przez wykwalifikowanych ankieterów. W razie nieudzielenia żadnych informacji, niezgłoszone źródło ciepła zostanie uznane za pozaklasowe (najgorszej jakości).

Wszystkim mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy za udział w inwentaryzacji!

Komentowanie jest wyłączone.