• Cztery zielone linie

Rezygnacja Sołtysa m. Kownaty Borowe

Z żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym, rezygnację z funkcji sołtysa sołectwa Kownaty Borowe, złożył Pan Kazimierz Olszewski. Jako powód rezygnacji wskazał brak możliwości współpracy z częścią mieszkańców.

Informujemy, że zgodnie z Statutem Sołectwa, sołtys może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. Złożenie rezygnacji przez sołtysa, zobowiązuje Wójta do zarządzenia wyborów uzupełniających.

Zostaną one przeprowadzone w późniejszym terminie – z uwagi na obecną sytuację pandemiczną i obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Komentowanie jest wyłączone.