• Cztery zielone linie

SENIOR + w Konkursie Modernizacja Roku 2017

Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 sierpnia 2018 roku odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017, w której udział wziął Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie mogły brać udziału nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych w następujących kategoriach: szkolnictwo, sport i rekreacja, zdrowie i opieka społeczna, zabytki, elewacje i termo renowacje, drogi i obiekty mostowe, tereny zieleni, użyteczność publiczna, przemysłowo – inżynieryjne, najciekawsze adaptacje wnętrz, nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej, obiekty hotelowo-konferencyjne.

W tym roku z 540 ubiegających się o tytuł w finale uczestniczyły 53 obiekty zgłoszone w w/w kategoriach. Wśród nich w kategorii zdrowie i opieka społeczna w finale znalazł się budynek Senior + w Ojrzeniu, za który Gmina Ojrzeń oraz inwestor zdobyli wyróżnienia.

Źródło zdjęcia: strona internetowa Modernizacja Roku http://www.modernizacjaroku.org.pl/b1_224-gala_ogloszenia_wynikow_i_wreczenia_nagrod_zamek_krolewski_warszawa_2018.html (dostęp 27.08.2018)

Komentowanie jest wyłączone.