• Cztery zielone linie

Siłownia zewnętrzna od tygodnia otwarta!

Budowa siłowni zewnętrznej została zakończona. Koszt całej inwestycji wyniósł 266 000,00 zł, w tym 83 000,00 zł z funduszu sołeckiego oraz 50 000,00 zł to dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Inwestycja ma na celu pełnić funkcję rekreacyjną oraz realizować cele publiczne.

Na terenie zieleni zaprojektowano 3 strefy rekreacyjne. Pierwsza to strefa relaksu, w której zaprojektowano 4 ławki, stół do tenisa, stół do gry w szachy, stół do gry w piłkarzyki. Teren dodatkowo urządzono w nasadzenia drzewiaste i krzewiaste. Kolejna strefa to siłownia plenerowa z 6-cioma urządzeniami fitness, są to twister i wahadło, wioślarz, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, biegacz wolno stojący, orbitrek, prasa nożna i ławeczka. Trzecia strefa to plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Znajdować się tu będzie zjazd linowy, zestaw zabawkowo sprawnościowy oraz labirynt sprawnościowy. Strefa ta ogrodzona jest drewnianym płotem z wejściem przez furtkę. Dodatkowo między strefą fitness a placem zabaw zlokalizowano stojak na rowery. Każde urządzenie zaprojektowano z odpowiednią dla zabawki strefą bezpieczeństwa.

Na placu planowane jest zamieszczenie kolejnych urządzeń. Gmina Ojrzeń złożyła wniosek na Ławkę Niepodległości

Ławki Niepodległości to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. Multimedialne ławki będą przekazywały treści edukacyjne: nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, jak również dziejów „małych ojczyzn”.

MON przekaże gotowy projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80% kosztów jego realizacji. Samorząd musi pokryć przynajmniej 20% z środków własnych. Przewidywany koszt ławki to 35 000,00 zł.

                              

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.