• Cztery zielone linie

Wsparcie dla oświaty na początek roku szkolnego

Wsparcie dla oświaty na początek roku szkolnego.

„W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół przygotowany przez gminny samorząd zdobył prawie 720 tys. zł unijnego dofinansowania.

Rozpoczęty 1 września projekt potrwa do 30 czerwca przyszłego roku i obejmie 305 uczniów ze Szkół Podstawowych w: Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku oraz Gimnazjów w Kraszewie i Młocku. Odpowiednie dokumenty podpisali 1 września – po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku – wójt gminy Zdzisław Mierzejewski i wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Projekt zakłada m.in. zajęcia rozwijające, wyrównujące, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, społeczne. Wsparcie obejmie też 37 nauczycieli, którzy ” zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Uczestniczące w projekcie szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

Relacja filmowa część 1

Relacja filmowa część 2

Komentowanie jest wyłączone.