• Cztery zielone linie

Zakończono kolejną zbiórkę azbestu na terenie Gminy Ojrzeń

W gminie Ojrzeń zakończono trzeci etap zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2020 roku –  etap III” dotyczyło utylizację ponad 112 ton azbestu z 42 gospodarstw z terenu Gminy Ojrzeń. Na to działanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 41.453.20 zł.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń o składanie wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór wniosków na działania na 2021 rok przewidziany jest do końca stycznia 2021 roku.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Komentowanie jest wyłączone.