Archiwum zamówień publicznych 2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – postępowanie z dnia 11.08.2022 r.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń – postępowanie z 26.07.2022 r.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – postępowanie z dnia 18.07.2022 r.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń

Zapytanie ofertowe – dostawa oleju napędowego

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu – postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu 

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – postępowanie z dnia 01.06.2022 r.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – postępowanie z dnia 12.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe na Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia – ponowne postępowanie

Zapytanie ofertowe na Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia – postępowanie zakończone, nierozstrzygnięte.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2022 roku

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2022 roku wersja historyczna 2

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj. wersja historyczna 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2022 roku -wersja historyczna 1

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj. – wersja historyczna 1.

Komentowanie jest wyłączone.