postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy wraz ze zmianami

Komentowanie jest wyłączone.