• Cztery zielone linie

Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych

Wójt Gminy Ojrzeń z dnia 26 lipca 2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Marta Lewandowska
  • Bernadeta Gronowska
  • Jacek Rembikowski
  • Wojciech Gębala

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Marta Lewandowska, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27,06-456 Ojrzeń
  • mailowo na adres: /iod@ojrzen.pl/
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Urzędu.

Komentowanie jest wyłączone.