• Cztery zielone linie

Zwrot podatku akcyzowego 2019

Drodzy rolnicy, przypominamy o złożeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2018, co będzie się wiązało z dodatkowym limitem 30 litów na jednostkę wyżej wspomnianą.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: do 30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Komentowanie jest wyłączone.