• Cztery zielone linie

Ankieta

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” serdecznie
zaprasza do udziału w badaniu ankietowym mającym na celu zebranie informacji
istotnych z punktu widzenia opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla
planowanego obszaru nowej Lokalnej Grupy Działania. Ankieta pozwoli zrozumieć
problemy, zagrożenia i potrzeby mieszkańców danej gminy i pomoże znaleźć
rozwiązania poprzez zakres działań zawartych w w/w dokumencie.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=03c7922f&&b=e4b71665d3&&c=84ab83b5

Komentowanie jest wyłączone.