• Cztery zielone linie

SUSZA

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Ojrzeń, Wójt Gminy Ojrzeń informuje, że poszkodowani rolnicy mogą w dalszym ciągu składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w pokoju nr 1 (na partrze) Urzędu Gminy Ojrzeń w terminie do dnia 1 września 2015 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Ojrzeń (pokój 23 i 25) lub na stronie internetowej www.ojrzen.pl.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 rok, kopię ewentualnej umowy dzierżawy oraz podać numer telefonu do kontaktu.

Wniosek

Regulamin

Komentowanie jest wyłączone.