• Cztery zielone linie

Gmina Ojrzeń otrzyma dofinansowanie z LGD „Północne Mazowsze”

Gmina Ojrzeń wzięła udział w naborze wniosków ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym informujemy, że 25.04.2018 roku otrzymaliśmy od LGD „Północne Mazowsze” pozytywną decyzję na przyznanie dofinansowania na poszczególne zadania:

– Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku w Gminie Ojrzeń – 47 071,00 zł

– Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock – 50 000,00 zł

– Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 33 723,00 zł.

Lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia dostępna jest na stronie internetowej LGD: www.polnocnemazowsze.pl.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” nie jest tylko dla Gmin, ale również dla przedsiębiorców. Właściciele firm z terenu Gminy Ojrzeń, są bardzo aktywni w pozyskiwaniu dofinansowania z LGD „Północne Mazowsze”.

Komentowanie jest wyłączone.