• Cztery zielone linie

Informacja o naborze wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

W nawiązaniu do informacji z dnia 06 kwietnia dotyczącej wystąpieniem  od 1 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018 r. ujemnych skutków przezimowania w uprawach na terenie Gminy Ojrzeń Wójt Gminy informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu (pokój nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2018 roku.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Prosimy podać nr telefonu do kontaktu.

Wniosek o oszacowanie szkód

Komentowanie jest wyłączone.