GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń

telefon: 23 671-83-92

e-mail:  gops@ojrzen.pl

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

kierownik: Małgorzata Jolanta Węgier

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Statystyki

Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem192.703,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne38.560,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 154.143,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej230
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 768
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 17,67%
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach247
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 95.167,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem186.656,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne57.345,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 129.311,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej243
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 791
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 18,07%
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach238
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 78.674,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem194.395,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne51.122,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 143.273,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej193
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 701
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 15,96%
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach240
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 128.583,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem154.223,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne29.443,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 124.780,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej170
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 658
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 6,7%
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach242
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 128.706,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem153.648,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne34.896,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 118.752,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej173
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 671
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 6,5%
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach243
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 129.196,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem167.942,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne108.442,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 59.500,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej175
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 332
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 7,5 %
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach232
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 62.418,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2009 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem126.205,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne93.994,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 32.211,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej328
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 720
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 16 %
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach255
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 67.764,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Dane na dzień 31 grudnia 2008 roku

Środki finansowe wydatkowane na świadczenia z pomocy społecznej - ogółem222.729,00 zł
Środki finansowe na pomoc społeczną - zadania własne195.819,00 zł
Otrzymana dotacja od wojewody na realizację zadań 26.910,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej256
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 1164
% liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich mieszkańców 26 %
Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach268
Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w szkołach 73.377,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń

 

Komentowanie jest wyłączone.