• Cztery zielone linie

Informacja dla rolników lub rencistów pobierających świadczenie z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie uprzejmie informuje, że rolnicy lub renciści pobierający świadczenie z powyższej instytucji, a spełniający określone warunki mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej.

Więcej informacji

Komentowanie jest wyłączone.