• Cztery zielone linie

Informacja o pozytywnej opinii RIO w Warszawie o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Informujemy, że dnia 12 lipca 2018 roku Gmina Ojrzeń otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywną opinię o możliwości wykupu obligacji komunalnych.

Ze względu na pozytywne wykonanie wartości wskaźnika jednorocznego w latach 2015 – 2017 Gmina posiada dużą zdolność do obsługi nowego długu. Zadłużenie Gminy Ojrzeń na koniec 2017 r. jest umiarkowane i wynosi 19,1 % a jego spłata jest równomiernie rozłożona do 2033 roku, co również znajduje przełożenie na dużą zdolność Gminy do pozyskania nowego finansowania.

Kwota wykupu obligacji komunalnych na kwotę 7 300 000,00 zł pozwoli na realizację potrzeb budżetowych w latach 2018-2019. Środki uzyskane z obligacji w 2018 r. zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę rozchodów (w tym na spłatę kredytów).

Obligacje są elastyczne, dzięki czemu możliwe jest ułożenie terminów wykupu w latach, w których Gmina posiada niewykorzystaną przestrzeń we wskaźnikach spłaty oraz możliwość samodzielnej spłaty długu.

W załączniku publikujemy Uchwałę Nr Ci.225.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 roku.

Uchwała Nr Ci.225.2018

Komentowanie jest wyłączone.