• Cztery zielone linie

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luberadz gm. Ojrzeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 18 czerwca i 9 lipca 2018 r. z wodociągu Luberadz, informuje że stwierdzono niekwestionowaną jakość mikrobiologiczną wody oraz ponadnormatywne zawartości manganu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazane wartości przekroczeń manganu pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i stwierdzenie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi z wodociągu Luberadz.

Mangan zawarty w wodzie nie jest zaliczany do zanieczyszczeń powodujących zagrożenia zdrowotne. Dostarczana woda ze zwiększonymi zawartościami manganu może natomiast stanowić dla konsumentów uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody oraz może skutkować zwiększoną mętnością wody.

Woda z wodociągu Luberadz nadaje się do picia i innych celów użytkowych.

Jednocześnie Gmina Ojrzeń informuje, że podjęła wszelkie możliwe działania zmierzające do wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości manganu oraz niekwestionowaną jakość mikrobiologiczną z wody na wodociągu Luberadz.

Komentowanie jest wyłączone.