• Cztery zielone linie

Informacja od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuję o możliwości składania wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74. Celem naboru są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji. Termin składania wniosków od 28.12.2018 r. do 16.01.2019 r.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-wraz-z-zalacznikami-dodatkowo-przekazuje-informacje-o-naborze-i-fiszke-celem/

Komentowanie jest wyłączone.