• Cztery zielone linie

Informacja Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie w partnerstwie z Urzędem Gminy Ciechanów i Ojrzeń przystąpił do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – „Aktywna integracja w Powiecie Ciechanowskim”.

Cel ogólny projektu:

Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 100 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Ciechanów i Ojrzeń, służące przeciwdziałaniu bezrobociu tej grupy oraz nabycie nowych umiejętności osobistych przez 240 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia oferowanego w projekcie:

1. Klub Integracji Społecznej

a) Indywidualna ścieżka reintegracji

b) Kontrakt socjalny

c) wsparcie rodzin organizowanie możliwości spędzania wolnego czasu dla uczestników i ich rodzin:

    • wyjazdy kulturalne,
    • spotkania wigilijne dla uczestników i ich rodzin
    • Piknik Rodzinny

d) wyjazd terapeutyczno-edukacyjny pod kątem poprawy kompetencji rodzicielskich

2. Edukacyjny Punkt Wspomagania dla dzieci i młodzieży

a) zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne da dzieci i młodzieży

b) pomoc edukacyjna w zadaniach szkolnych

c) zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dostosowane do ich zapotrzebowania

d) kolonie – wypoczynek letni dla 80 dzieci i młodzieży uczestników projektu

e) półkolonie – lato w miejscu zamieszkania dla 40 dzieci i młodzieży uczestników projektu

f) wyjścia rekreacyjne na Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

g) wyjazd edukacyjno- kulturalny dla dzieci i młodzieży

3. Doradztwo indywidualne i warsztaty kompetencji życiowych

4. Zorganizowanie szkoleń zawodowych według predyspozycji uczestników projektu.: Prawo jazdy kat. C, koparko ładowarki, spawanie, wizaż i stylizacja paznokci, bukieciarstwo i florystyka z  elementami decoupage i inne

5. Zorganizowanie pośrednictwa pracy i staży zawodowych.

Minimum 22 uczestników projektu podejmie pracę na co najmniej 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.09.2018r.

Liczba uczestników projektu w 2018 – 25 rodzin z terenu Gminy Ojrzeń  i 25 rodzin  z pozostałych gmin powiatu  ciechanowskiego.

 

Komentowanie jest wyłączone.