• Cztery zielone linie

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej do użytkowników telefonów komórkowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o kampanii jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie realizować połączeń głosowych, korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. skarżących się na słaby zasięg stacji bazowych GSM.

Większość z nas używa telefonu komórkowego jednak nie zawsze udaję się nawiązać połączenie z innym użytkownikiem. Często zdarza się, to jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i by zrealizować połączenie trzeba wyjść na zewnątrz budynku. Przy zawieraniu umowy z operatorem powinniśmy zostać poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jednak mapy przedstawiane przez operatora są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM, ale nie jest to właściwe rozwiązanie. Używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ jest to używanie urządzeń radiowych bez pozwolenia.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, jako urządzenie z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych.

Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie użytkowników o szkodliwości używania wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej.

Zwalczanie zakłóceń w sieciach telefonii komórkowej prowadzone jest przez Prezesa UKE z urzędu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że powodowanie zakłóceń stacji bazowych może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi m.in. 112, 997, 998, w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Użytkownicy kupujący usługi telefonii komórkowej przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i problemy z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt do swoich operatorów telekomunikacyjnych.

Informację przekazujemy na prośbę Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dodatkowe informacje: 22 330 40 00

Komentowanie jest wyłączone.