• Cztery zielone linie

Informacje ze spotkania – Czyste Powietrze

9 października br. w OSP w Ojrzeniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Ojrzeń, na którym został przedstawiony program Czyste Powietrze realizowany przez Ministerstwo Środowiska.

Spotkanie miało charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówił o edukacji ekologicznej, rozwinął  definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówił o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informowała o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiedziano się, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

W załączeniu publikujemy prezentację ze spotkania, a więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/czystepowietrze)

Prezentacja

Komentowanie jest wyłączone.