• Cztery zielone linie

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dąbrowa.

Więcej

Komentowanie jest wyłączone.