• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 16 listopada 2017 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji do opracowania „Programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Projekt programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Komentowanie jest wyłączone.