• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 20 listopada 2020 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji do opracowania Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Program współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Komentowanie jest wyłączone.