• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”.

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 10 listopada 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji do opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”

Projekt programu

 

Komentowanie jest wyłączone.