• Cztery zielone linie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luberadz gm. Ojrzeń (brak przydatności wody do spożycia)

Komunikat

Decyzja

 

Komentowanie jest wyłączone.