• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 10 lutego 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

SKM_C364e23020209120 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy

 

Komentowanie jest wyłączone.